Job
02.03.2017

Senior IT Project Manager (Global Markets & ALM Treasury, MIFID, EMIR)

Lokalizacja: Warszawa / Wrocław

 
 
GŁOWNY ZAKRES ZADAŃ:
 
·       Zarządzanie średnimi i dużymi projektami;
·       Przygotowywanie i utrzymywanie realistycznych planów projektów we wszystkich obszarach wiedzy PM BOOK z uwzględnieniem istniejących w firmie standardów i rekomendowanych narzędzi;
·       Zapewnienie dostarczania i odbioru produktów projektu z zachowaniem planowanych kosztu, zakresu i terminów;
·       Przygotowywanie raportów dla interesariuszy projektu;
·       Wsparcie w planowaniu, monitorowaniu i raportowaniu czynności związanych z zarządzaniem zleceniami;
·       Informowanie wyższego kierownictwa o zagrożeniu dla portfela i konieczności podjęcia działao naprawczych;
·       Okreslanie zależności między programami/projektami w celu zapewnienia efektywnej implementacji współzależnych przedsięwzięć.
 
WYMAGANIA:
 
·       Kilkuletnie doświadczenie w obszarze Bankowości (znajomość procesów i produktów bankowych w stopniu pozwalającym na ogólną weryfikację biznesowej dokumentacji projektowej);
·       Praktyka w prowadzeniu projektów regulacyjnych w zakresie: Global Markets & ALM Treasury, MIFID, EMIR;
·       Kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami lub zespołami zadaniowymi w obszarze IT;
·       Znajomośd jednego ze standardów zarządzania projektami (PM BOOK / PRINCE2);
·       Swobodne posługiwanie się j. angielskim w mowie i piśmie;
·       Wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne;
·       Zdolności analityczne;
·       Poczucie humoru.
 
OFERUJEMY:
 
·       Możliwość pracy w miedzynarodowej firmie konsultingowej, będącej liderem w swojej branży we Francji;
·       Ambitne projekty w sektorze finansowym;
·       Umowe o pracę bądź współpracę B2B;
·       Benefity takie jak: opieka medyczna i karta sportowa;
·       Możliwości rozwoju (planowanie ścieżki kariery, szkolenia, możliwość przechodzenia między projektami w tym również zmiany stanowiska, możliwość angazowania się w działania dodatkowe);
·       Bardzo dobrą atmosferę pracy, wyjścia integracyjne.
 

Zainteresowany? Zmotywowany?  Zaaplikuj on-line na: hr@margoconsulting.pl
 
 
Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U.
z 2015r., poz. 2135).